top of page

MISSIE EN VISIE

Met de organisatie van Speelpleinwerking Dassenaarde vzw willen we de mogelijkheid bieden aan alle kinderen om een speelse zomervakantie te beleven, zich uit te leven en vriendjes te maken.

Speelpleinwerk is letterlijk een plein waar gewerkt wordt aan speelplezier, aan meer en betere speelkansen in de vroege tijd van elk kind. Speelpleinwerk behoort tot het jeugdwerk en is geen opvanginitiatief.

Wij beogen een bijdrage te leveren aan de uitbouw van een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin alle mensen, dus ook alle kinderen, kansen krijgen om zich onder de beste voorwaarden te kunnen ontplooien. 

We blijven inzetten op een laagdrempelige werking door onder andere een lage deelnameprijs te vragen, busvervoer te voorzien, dagelijkse inschrijvingen. Wij werken niet met een inschrijvingsstop.

Door de steun van velen wordt bijgedragen aan het welslagen van een pedagogisch concept.

Het belang van de beleving van een mooie, avontuurlijke kindertijd blijft ook ons de noodzakelijke brandstof leveren tot een volgehouden inzet.

 

Dankzij een sterke ploeg van geëngageerde mensen die Speelpleinwerking Dassenaarde op vrijwillige basis organiseren, leiden en vorm geven, zorgen we voor een inhoudelijke opvulling van dit avontuur.

Wij danken alle ouders en kinderen voor de steun en het vertrouwen in ons en onze werking.

bottom of page